• Zadzwoń: + 48 570 330 372
  • Napisz do nas:

Język migowy

„Polski język migowy (PJM) jest językiem naturalnym, którym osoby niesłyszące posługują się na co dzień w kontaktach między sobą. Język ten cechuje posiadanie własnej gramatyki oraz umiejętne połączenie znaków z mimiką i ruchem całego ciała. Z kolei osoby kończące kursy języka migowego, najczęściej Kursy dla pracowników Służb Społecznych (KSS) lub Nauczycielskie (N), organizowane głównie przez Polski Związek Głuchych, zdobywają wiedzę nie o języku, tylko o Systemie Językowo-Migowym (SJM).

System Językowo-Migowy (SJM) został wprowadzony po to, żeby lepiej nauczyć osoby z uszkodzonym narządem słuchu poprawnego mówienia i pisania. Został on opisany przez zespół ludzi zarówno słyszących, jak i niesłyszących. Dla osoby G/łuchej SJM pozostaje trudny w odbiorze i zrozumieniu.”

Źródło: Fragment artykułu z „Podręcznika do nauki języka migowego” autorstwa Olgierda Kosiby, Agnieszki Golec, Haliny Wojdy-Wilczyńskiej oraz Iwony Węgrzyn.

POLSKI ALFABET PALCOWY

Obraz: POLSKI ALFABET PALCOWYPOLSKI ALFABET PALCOWY