• Zadzwoń: + 48 570 330 372
  • Napisz do nas:

ZAWÓD AUDIODESKRYPTOR - KONSULTANT AUDIODESKRYPCJI

W lipcu 2022 roku rozpoczęliśmy realizację projektu "Zawód audiodeskryptor - konsultant audiodeskrypcji", dedykowanego osobom niewidomym i słabowidzącym, które chciałyby w przyszłości pracować jako konsultanci audiodeskrypcji.

Liderem i pomysłodawcą jest fundacja AriAri, natomiast naszym zadaniem było opracowanie oraz wdrożenie programu nauczania, a w efekcie wyszkolenie grupy profesjonalnych konsultantów i publikacja podręcznika.

Szkolenie podzieliliśmy na trzy części: Film, Muzeum, Teatr. Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach teretycznych i praktycznych.

Ciąg dalszy nastąpi...