• Zadzwoń: + 48 570 330 372
 • Napisz do nas:

Informacja dla darczyńców

 

 

INFORMACJE OD ADMINISTRATORA DANYCH

DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

(dla osób wpłacających darowizny na rzecz Fundacji Otwieramy Kulturę i Sztukę)

 1. Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Otwieramy Kulturę i Sztukę z siedzibą w Lipinach 103, 67-100 Nowa Sól, KRS 0000706475 („Fundacja” lub „Administrator”).

Jeśli masz pytania dotyczące zasad przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z Fundacją w następujący sposób:

 • przesyłając email na adres: [biuro@fundacjaokis.org];

 • pisemnie, pocztą na adres: Fundacja Otwieramy Kulturę i Sztukę, Lipiny 103, 67-100, Nowa Sól.

 1. Źródło danych

Twoje dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie.

 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

W celu wykonania darowizny, którą nam przekazujesz, w tym w celu identyfikacji Twoich darowizn.

 1. Podstawy prawne przetwarzania

 • obowiązki prawne spoczywające na Fundacji,
  m.in. w zakresie rachunkowości i podatków;

 • przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne
  do wykonania umowy darowizny, której jesteś stroną.

 1. Okres przechowywania danych

Dane, które znajdują się w dokumentacji dotyczącej transakcji płatniczych, przetwarzane są przez Fundację przez okres pięciu lat od końca roku podatkowego, którego dotyczy dany dokument.

 1. Odbiorcy danych

 • Podmioty świadczące usługi płatnicze;

 • Podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, zwłaszcza nasi dostawcy systemów i usług IT;

 •  W przypadkach określonych w przepisach prawa – organy administracji publicznej, sądy.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych

 • prawo do potwierdzenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”),

 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,
  tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

 1. Prawo wniesienia skargi

Masz prawo do wniesienia skargi na nasze działania
lub zaniechania do organu nadzorczego, jakim jest dla nas od dnia 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu wykonania umowy darowizny.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe nie są przedmiotem profilowania. Administrator nie podejmuje wobec Ciebie żadnych zautomatyzowanych decyzji.