• Zadzwoń: + 48 570 330 372
  • Napisz do nas:

O fundacji

Fundacja Otwieramy Kulturę i Sztukę powstała z myślą o osobach z niepełnosprawnościami. Naszym celem jest integracja społeczna oraz umożliwienie pełnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym. Mamy nadzieję, że nasze działania, polegające na propagowaniu audiodeskrypcji, języka migowego i napisów dla niesłyszących OTWORZĄ KULTURĘ i SZTUKĘ dla wszystkich.

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie udostępniania filmów, spektakli teatralnych i wystaw w galeriach dla osób niewidomych i niesłyszących:

  • opracowujemy audiodeskrypcję i napisy,
  • propagujemy dostępność multimediów zgodnie ze standardem WCAG,
  • zapewniamy wsparcie merytoryczne w realizacji wydarzenia kulturalnego, dostosowanego dla osób z niepełnosprawnościami zmysłowymi,
  • organizujemy warsztaty z audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących,
  • organizujemy szkolenia z orientacji przestrzennej i bezpiecznego poruszania się osób z uszkodzonym wzrokiem.

Zapraszamy do współpracy!