• Zadzwoń: + 48 570 330 372
  • Napisz do nas:

Zarząd i Zespół

ZARZĄD FUNDACJI

Marta Żaczkiewicz

Absolwentka filologii angielskiej o specjalności translatorycznej oraz studiów podyplomowych z: przekładoznawstwa, tłumaczeń konferencyjnych oraz tłumaczeń audiowizualnych. Od roku 2010 zajmuje się audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących oraz działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami zmysłowymi, zagrożonych wykluczeniem społecznym.  Pasjonatka tyflopedagogiki, szczególnie zainteresowana aspektem orientacji przestrzennej i postrzeganiem świata przez osoby niewidome od urodzenia. Certyfikowana instruktorka orientacji przestrzennej i bezpiecznego poruszania się osób z uszkodzonym wzrokiem. Założycielka i Prezeska Fundacji OKiS.

RADA FUNDACJI

1) Remigiusz Koziński

Z wykształcenia zootechnik. Do roku 2017 dyrektor programowy telewizji WTK. W poznańskich mediach od roku 1992. Pracował w Radiu S, Radiu Merkury, Gazecie Wyborczej. Miłośnik i recenzent książek, redagujący http://epoznan.pl/blogi-blog-5. Od roku 2011 zawodowo związany również z Uniwersytetem Adama Mickiewicza, gdzie wykłada dziennikarstwo. Współtworzy i reżyseruje spektakle teatralne w ramach zajęć resocjalizacyjnych z grupą „Próby” w Areszcie Śledczym w Poznaniu. W Fundacji OKiS – lektor audiodeskrypcji i montażysta materiałów audiowizualnych. Społecznik, angażujący się w działania na rzecz osób wykluczonych społecznie. 

2) Krzysztof Jarosiński

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studium Podyplomowego Rachunkowości i Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (dawnej Akademii Ekonomicznej).

3) Marcin Błaszyk

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykłada przedmiot Samorząd Terytorialny na Kierunku Gospodarka Przestrzenna Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

NASZ ZESPÓŁ

Ugo Marsili

Absolwent Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie, Uniwersytetu w Sienie oraz Instytutu Cervantesa w Londynie. Magister lingwistyki i literatury (w specjalizacji: amerykanistyka z językiem hiszpańskim i brazylijskim portugalskim), magister filologii polskiej oraz filologii włoskiej i hiszpańskiej (praktykę metodyczną zdobywał w Instytucie Dantego Alighieri w Buenos Aires). Absolwent studiów podyplomowych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, tłumacz audiowizualny. Wykłada włoski i hiszpański na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Reading oraz włoski na Uniwersytecie Oxford, gdzie prowadzi również warsztaty z tłumaczeń audiowizualnych, w tym z audiodeskrypcji. W pracy posługuje się czterema językami: hiszpańskim, polskim, angielskim i włoskim. Ponadto angażuje się w projekty tłumaczeniowe w językach: francuskim, rosyjskim oraz portugalskim. Obecnie w trakcie szkolenia z Brytyjskiego Języka Migowego. Pasjonat języków obcych i podróżnik. Interesuje się tłumaczeniem audiowizualnym (audiodeskrypcją, napisami dla niesłyszących, wersją lektorską i dubbingiem), strategiami nauczania języków obcych oraz aspektem wielojęzyczności. W Fundacji Otwieramy Kulturę i Sztukę trener i audiodeskryptor, zaangażowany w pracę na rzecz osób z uszkodzonym wzrokiem i słuchem.

Kinga Zając

Wieloletni pracownik handlowy na stanowisku zarządzającym. Zna struktury i metody marketingowe. Otwarta, dynamiczna i nastawiona na sukces, a także empatyczna. Zaangażowana w pracę na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ukończyła szkolenie ze znajomości pisma punktowego Braille’a oraz szkolenie z audiodeskrypcji w Fundacji Katarynka z Wrocławia.
W Fundacji Otwieramy Kulturę i Sztukę - audiodeskryptor, koordynator ds. marketingu & projektów.